anasayfa kurumsal Tohumculuk ve Zirai Ürünler Foto Galeri & Download Bize Ulaşın


 
- Kurumsal
- Haberler
- Tanıtım Video

 

 

TAREKS HABERLER


ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Ortaklarımıza,

Şirketimiz Olağan Genel Kurulu; Gündemde belirtilen konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba günü saat 14.30’da Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Olağan Genel Kurul İlanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve İnternet Sitemizde yayınlanmış olup, bizzat gelemeyip temsilci gönderecek ortaklarımızın,

ilişikte örneği sunulan Vekaletname ile toplantıya iştirak etmeleri ve toplantı tarihinden 3 gün öncesinden temsilcilerini Şirketimize bildirmelerini,

Ayrıca Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

 

TAREKS TARIM ÜRÜNLERİ ARAÇ GEREÇ İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 25.03.2015 TARİHİNDE KAZAKİSTAN CAD. NO:136/4-5-6 EMEK/ANKARA ADRESİNDE SAAT 14:30 ’DA YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1-     Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzası konusunda yetki verilmesi,

2-     Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3-     2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4-     2014 Yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,

5-     Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6-     2014 yılı kârının görüşülerek karara bağlanması,

7-     Ana Sözleşmenin görüşülerek tadil edilmesi,

8-     T.T.K. 363. Maddesi gereğince; yıl içerisinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Veli ÇELEBİ’ nin yerine Fikret DOĞAN’ nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Bülent İŞKÜR’ ün yerine Muaz SAKA’nın seçilmelerinin Genel Kurul tasvibine sunulması,

9-     Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

10- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve harcırahların belirlenmesi,

11- Bağımsız Dış Denetim firmasının belirlenmesi,  

12- 2015 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin okunması ve görüşülmesi,

13- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

14- Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan İştirakler Yönetmeliğinin görüşülmesine,

15- Teklif ve Temenniler,

16- Kapanış.

 

VEKÂLETNAME

 

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketinin 25.03.2015 tarihinde Kazakistan Caddesi No : 136 / 4-5-6 Emek / ANKARA adresinde saat 14 : 30’ da yapılacak 2014  yılına ait OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ......................................'yı vekil tayin ettim.

 

 

 

                                                                                              VEKALETİ VEREN

                                                                                          (Ad/Soyad, Tarih ve İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Vekaletin noter tasdiksiz olması durumunda, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri iş bu vekaletnameye eklenecektir.

TAREKS
Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.
© 2008 Resmi İnternet Sitesi
Adres : Kazakistan Cad. (4.Cad.) no:136/4-5-6 Emek / Ankara
Tel : 0 312 215 80 05
Faks : 0 312 223 13 77